Uitvaart regelen kind

Het afscheid is definitief, de herinnering onuitwisbaar. 


Niets is zo tegennatuurlijk als het moeten loslaten van je kind, hoe klein of groot ook.
Je wilt het zo graag vasthouden. Soms is er een tijd van hoop en vrees aan vooraf gegaan,
soms overvalt het je. Altijd is er dat grote verdriet.

Het overlijden van je kind raakt je als ouder in het diepst van je hart.
Van een kind behoor je geen afscheid te moeten nemen.
Terwijl je overspoeld wordt door emoties, moeten er allerlei praktische zaken geregeld worden.
Van het ene op het andere moment moet je gaan nadenken over de invulling van het afscheid van je kind.
Tijdens het dagelijkse huisbezoek staan wij je daarin bij. Niet door het proces over te nemen, maar door te helpen
vanuit het hart om je mee te nemen op deze weg naar het afscheid.

Uitvaartzorg de Schelp ondersteunt je bij een dergelijk afscheid nemen.
Een afscheid dat door zijn vorm, inhoud en warmte kracht moet geven voor de toekomst.
Een afscheid wat bij jullie past.

Bij een naderend verlies van je kind willen wij jullie ook begeleiden in de fase naar het overlijden.
Wensen en keuzes kunnen gezamenlijk in kaart worden gebracht.

Er is aandacht voor het hele gezin en de familie om jullie heen.
Ook de kinderen uit de klas en vriendjes kunnen naar indien gewenst begeleidt of deelgenoot worden bij het afscheid.

Cookie instellingen