Nazorg

Voor veel nabestaanden begint de rouw pas echt na de uitvaart. De drukte is voorbij, maar het verlies en gemis wordt voelbaar. Het verdriet komt op de meest onverwachte momenten op. Hoe lang dat duurt, verschilt van mens tot mens. Van overleven, naar leven en weer genieten is vaak een lange weg. Een weg waar ieder zijn eigen pad bewandelt.

In nazorg gesprek met mij zal ik diversen handreikingen doen van mogelijkheden. En zo kan de nazorg op u eigen situatie en behoeften worden afgestemd.

Afscheid_036