Kinderuitvaart

Niets is zo tegennatuurlijk als het moeten loslaten van je kind, hoe klein of groot dat kind ook is. Je wilt het zo graag vasthouden. Soms is er een tijd van hopen en vrezen aan vooraf gegaan, soms overvalt het je. Altijd is er dat grote verdriet.

Het overlijden van je kind raakt je als ouder in het diepst van je hart.
Van een kind hoor je geen afscheid te moeten nemen. En terwijl je overspoeld wordt door emoties, moeten er allerlei praktische zaken geregeld worden. Van het ene op het andere moment moet je gaan nadenken over de invulling van het afscheid van je kind. Tijdens het dagelijkse huisbezoek staan wij je bij; niet door het proces over te nemen maar door te helpen vanuit het hart, je mee te nemen op deze weg naar het afscheid.

Uitvaartzorg de Schelp ondersteunt je bij wat je eigenlijk niet wilt; afscheid nemen. Een afscheid dat door zijn vorm, inhoud en warmte kracht moet geven voor de toekomst. Een afscheid wat bij jullie past.

Bij een nadert verlies van je kind willen wij jullie ook begeleiden in de fase naar de uitvaart toe. Wensen en keuzes in kaart brengen.

Er is aandacht voor het hele gezin en de familie om jullie heen. Ook de kinderen uit de klas en vriendjes van de kinderen kunnen naar wens begeleid worden of deelgenoot woorden bij het afscheid.